Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

ZMIANY W REGULAMINIE ROZGRYWEK LIGOWYCH

Wydział Gier i Dyscypliny Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego zaprasza do zapoznania się ze zmianami Regulaminu Rozgrywek Ligowych które zostały uchwalone podczas Zebrania Zarządu POZTS w dniu 18 grudnia 2019 r. Zmiany będą obowiązywać od rundy rewanżowej we wszystkich ligach.

Zarząd POZTS jednogłośnie uchwalił następujące zmiany które będą obowiązywać w rozgrywkach ligowych od rundy rewanżowej we wszystkich ligach prowadzonych przez POZTS:

 

- Wszystkie drużyny oznaczone w terminarzu jako gospodarz mają obowiązek wprowadzić wynik wraz ze szczegółami do końca dnia następnego po dniu w którym został rozegrany mecz.

  - Nie dotrzymanie terminu bezwzględnie będzie skutkować walkowerem dla drużyny gości oraz karą pieniężną w wysokości 50 zł.

- Do obowiązków gospodarza należy poinformowanie WGiD POZTS o ewentualnej zmianie terminu rozegrania meczu niezależnie z czyjej inicjatywy ma nastąpić zmiana.

- Wniosek o przełożenie meczu po uzyskaniu zgody drużyny przeciwnej powinien być przesłany nie później niż na 24 h przed pierwotnym terminem. Bezwzględnie wymagane jest podanie nowego terminu rozegrania meczu.

- Wniosek o przełożenie meczu "z urzędu" będzie rozpatrywany wyłącznie wtedy gdy zostanie przesłany minimum 7 dni przed planowanym terminem meczu.

- Wszystkie wnioski o przełożenie meczu należy kierować wyłącznie drogą mailową na nowo powstały mail: ligi@pozts.pl        

 

Wprowadzone zmiany skutkują korektą Regulaminu Rozgrywek we wszystkich ligach:   

 

Materiały do pobrania

1. Regulamin 2. Ligi 
2. Regulamin 3. Ligi 
3. Regulamin 4. Ligi 
4. Regulamin 5. Ligi 

 (zmiany oznaczone kolorem czerwonym)
Aktualności