Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

XII Turniej z Okazji 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości (Sandomierz, 11.11.2021 r.)

KLUB TENISA STOŁOWEGO „SANDOMIERZ”

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SANDOMIERZU ORGANIZUJĄ

XII TURNIEJ Z OKAZJI 103 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI W TENISIE STOŁOWYM im. Franciszka Makowskiego

 

Patronat honorowy nad turniejem objął:

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA PAN MARCIN MARZEC

  

I. Termin i miejsce:

- 11 listopada 2021 roku (czwartek), godzina 9:00.

- Hala Sportowa MOSiR , ul. Patkowskiego 2a ,27-600 Sandomierz.

 

II. Cel

1. Tradycja oraz wspólnotowy charakter obchodzenia świąt narodowych.

2.Masowa popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej dostępnej dla wszystkich chętnych.  

3.Kształtowanie i doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i seniorów.

4.Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej.

5.Uczczenie pamięci wieloletniego Prezesa KTS-u i organizatora turnieju Franciszka Makowskiego

6.Promocja Królewskiego Miasta Sandomierza.

 

III. Uczestnictwo i system rozgrywek

1.Prawo uczestnictwa w zawodach mają wszyscy chętni.

2.Uczestnicy zawodów nie muszą posiadać licencji PZTS.

3.Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników, w związku z czym każdy z uczestników składa oświadczenie, że startuje w zawodach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

4. Zgłoszenie się do turnieju jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań lekarskich do udziału w/w zawodach.

5.Turniej będzie rozgrywany systemem rosyjskim, tj. do 2 przegranych meczów, lub systemem grupowym w zależności od ilości zgłoszeń.

 

IV. Kategorie:

-Kobiety:

1.Open kobiet

-Mężczyźni:

1.dzieci do 14 lat (ur. do 2007 r.)

2.młodzież w wieku 15-19 lat (ur. 2006-2003 r.)

3.seniorzy w wieku 20–39 lat (ur. 2002-1981 r.)

4.weterani w wieku 40-49 lat (ur. 1973-1982 r.)

5.weterani w wieku 50-59 lat (ur. 1963-1972 r.)

6.weterani w wieku 60 lat i więcej (ur. 1962 r. i starsi)

 

V. Program turnieju:

godzina 8:15-8:45 zapisy do turnieju

godzina 9:00-9:10 otwarcie turnieju

godzina 9:15-14:50 gry turniejowe

godzina 15:00 zakończenie turnieju, wręczanie pucharów, statuetek, dyplomów i upominków.

 

VI. Nagrody:

1.Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1 – 3, otrzymują puchary i dyplomy.

2.Dla najmłodszego i dla najstarszego uczestnika – statuetka, dyplom i upominek.

 

VII. Sprawy finansowe:

1. Dzieci i młodzież do 18 lat, urodzeni do 2003 r. włącznie, biorą udział w turnieju bezpłatnie.

2. Uczestnicy turnieju od 19 lat, urodzeni w 2002 roku i starsi ponoszą udział w kosztach organizacji zawodów w wysokości 20 złotych w każdej z kategorii, płatne gotówką w dniu turnieju.

 

VIII. Zgłoszenia do turnieju.

Zgłoszenia w dniu zawodów do godziny 8:45 lub ktsbiuro@10g.pl (wraz z podaniem kategorii, pełnej daty urodzenia i klubu lub miejsca zamieszkania) . Preferowane zgłoszenia e-mailowe.

Kontakt telefoniczny: 695181169.

 

IX. Oświadczenie Covid-19

Zgłoszenie się do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją i złożeniem oświadczenia:

Oświadczam, iż zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania wszelkich ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemiologicznego, stosowania się do zaleceń i wytycznych obowiązujących na obiekcie sportowym (Hala Sportowa MOSiR ), na którym będą odbywać się rozgrywki oraz do zaleceń i wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Oświadczam, że w przypadku ewentualnych zdarzeń nieprzestrzegania przeze mnie obowiązującego na terenie obiektu sportowego (Hala Sportowa MOSiR) regulaminu obiektu oraz nieprzestrzegania regulaminów uczestnictwa w rozgrywkach, a także zaleceń i wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, biorę pełną odpowiedzialność za skutki powstałych zdarzeń. Wyrażam zgodę na poddanie się zaleceniom, wytycznym i przepisom dotyczącym przestrzegania zasad i procedur bezpieczeństwa w celu zmniejszenie ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się COVID-19 z bezwzględnym stosowaniem się do wymogów sanitarnych oraz poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczne przeprowadzenie turnieju w tym obowiązujących regulaminów i przepisów wprowadzonych przez podmiot udostępniający obiekt sportowy, urządzenia i sprzęt sportowy wykorzystywany w czasie zawodów. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez organizatorów i podmiot udostępniający obiekt sportowy, urządzenia i sprzęt sportowy mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19, ryzyko to nadal istnieje. Świadomy, treści zapisów powyżej, uczestniczę w turnieju dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TURNIEJU WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO:

1. Jeżeli mamy infekcję górnych dróg oddechowych, kaszel, katar lub podwyższoną temperaturę (jesteśmy przeziębieni) to nie przychodzimy i nie bierzemy udziału w turnieju.

2. Wchodzimy do budynku i na halę sportową w maseczce (gramy bez maseczki).

3. Myjemy lub dezynfekujemy ręce na hali przed rozgrywkami i po.

4. Rezygnujemy z procedury „podawania sobie ręki” czy przybijania sobie „piątki”.

5. Korzystamy tylko z wc a nie korzystamy z szatni.

6. Stoły do gry ustawiamy w odpowiednich, bezpiecznych odległościach, blaty stołów przed i po rozgrywkach dezynfekujemy.

7. Zabronione jest pocierania dłonią i ręcznikiem stołu oraz „chuchanie na piłeczkę”.

8. Przestrzegamy bezpieczeństwa oraz ogólnych zaleceń by turniej był bezpieczny.

 

Serdecznie Zapraszamy KTS Sandomierz Aktualności

Wspierają nas
Gmina Ustrzyki Dolne
Powiat Bieszczadzki
Rzeszowska Akademia Fotografii
Województwo Podkarpackie