Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS (Rzeszów, 15 września 2017 r.)

Zarząd Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego informuje, że w dniu 15 września 2017 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS (godz. 17:00 - I termin, godz. 17:15 - II termin), na którym zostaną przedstawione sprawozdanie z działalności za sezon 2016/2017 oraz sprawozdanie finansowe POZTS za rok 2016.

Kluby sportowe z województwa podkarpackiego proszone są o przesłanie drogą elektroniczną (na adres e-mail: zgloszenia@pozts.pl) danych imiennych delegatów na ww. zgromadzenie - zgodnie z liczbą przyznanych mandatów.

Zebranie odbędzie się na obiektach Politechniki Rzeszowskiej (budynek P - 5 piętro) Materiały do pobrania

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS - porządek obrad
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS - regulamin obrad
3. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS - lista delegatów

Aktualności