Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS (Rzeszów, 5 września 2015 r.)

Zarząd Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego informuje, że w dniu 5 września 2015 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS (godz. 10:00 - I termin, godz. 10:30 - II termin), na którym zostaną przedstawione sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe POZTS za sezon 2014/2015.
Tego samego dnia (godz. 12:00 - I termin, godz. 12:30 - II termin) odbędzie się także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS, na którym zostaną wybrani delegaci POZTS na najbliższe wybory władz Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Kluby sportowe z województwa podkarpackiego proszone są o przesłanie drogą elektroniczną (na adres e-mail: zgloszenia@pozts.pl) danych imiennych delegatów na ww. zgromadzenia - zgodnie z liczbą przyznanych mandatów.

Miejscem ww. spotkań będą obiekty Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, przy ul. Poznańskiej 2 (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, budynek P, sala P2 - I piętro).

Materiały do pobrania

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS - porządek obrad
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS - regulamin obrad
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS - porządek obrad
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS - regulamin obrad
5. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS - lista delegatówAktualności