Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów POZTS - informacja

Zarząd Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego zaprasza do zapoznania się z postanowieniami Zwyczajnego Zgromadzenia Delegatów POZTS oraz Nadzwyczajnego Wyborczego Zgromadzenia Delegatów POZTS, które odbyły się w dniu 5 września 2015 roku w Rzeszowie.
Aktualności