Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej Młodzików (Frysztak, 21 - 29 stycznia 2017 r.)

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w zgrupowaniu Kadry Wojewódzkiej Młodzików, które odbędzie się w dniach 21 - 29 stycznia 2017 roku na obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku.
Aktualności