Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia drużyn do rozgrywek POZTS w sezonie 2017/2018

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń drużyn do udziału w nowym sezonie rozgrywek III ligi podkarpackiej, a także IV oraz V lig rzeszowskich i krośnieńskich w tenisie stołowym.

Kluby startujące w rozgrywkach ligowych zobowiązane są wykupić licencje (zarówno klubową, jak i zawodnicze) wydawane przez Polski Związek Tenisa Stołowego.

Polski Związek Tenisa Stołowego posiada wyłączne prawo do nadawania licencji obowiązujących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego i wojewódzkie związki tenisa stołowego. (punk. 3.2.1 regulaminu PZTS)


Koszt licencji klubowej PZTS wynosi:
- licencja klubowa (KLUB) - 150 zł,
- licencja klubowa dla nowych klubów (KLUB N) - 100 zł,

Koszt licencji zawodniczej PZTS wynosi:

- licencja zawodnika w wieku seniorskim (S) - 40 zł,
- licencja zawodnika w wieku młodzieżowym (M) - (ur. 2000 r. i młodsi) - 25 zł.

Licencje zawodnicze S i M uprawniają do udziału zarówno w rozgrywkach ligowych jak i w rozgrywkach indywidualnych nadawane będą przez PZTS do 31 grudnia 2017 r. zawodnikom ubiegającym się o nadanie licencji okresowej po raz pierwszy lub nie zmieniającym przynależności klubowej.

Zawodnicy zamierzający zmienić przynależność klubową, którzy w sezonach: 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 posiadali licencję okresową zawodnika -  (S lub M) termin zmian upływa z dniem 10 września 2017 roku.

- licencja zawodnika amatora PZTS (AMATOR) – 35 zł

Licencje zawodnicze (AMATOR) uprawniają do uczestnictwa wyłącznie w rozgrywkach drużynowych 4 i 5 ligi. – nadawane w dowolnym terminie wyłącznie w jednym klubie sportowym w danym sezonie. 

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego nie będzie wydawał licencji Amatorskich jak to było w sezonie 2016/2017.


WNIOSKI O NADANIE LICENCJI OKRESOWYCH W SEZONIE 2017/2018

1. Wniosek o nadanie licencji okresowych w sezonie 2017/2018
2. Wniosek o zmianę przynależności klubowej w sezonie 2017/2018
3. Oświadczenie zawodnika zmieniającego przynależność klubową

Wpłat za licencje klubowe i zawodnicze należy dokonywać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto:

Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
nr konta: 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140


Odnośniki zewnętrzne

SEZON 2017/2018: REGULAMIN ROZGRYWEK PZTS, WNIOSKI, OŚWIADCZENIA, KALENDARZ.
FORMALNOŚCI WZGLĘDEM POZTS

Opłaty wpisowego do lig:
- III liga podkarpacka - 350 zł,
- IV liga rzeszowska/krośnieńska - 250 zł,
- V liga rzeszowska/krośnieńska - 200 zł.

Opłaty wpisowego do lig sumuje się dla wszystkich zgłaszanych przez klub drużyn.

Każdy klub zobowiązany jest także do wpłaty na konto POZTS w Rzeszowie rocznej składki członkowskiej w wysokości 100 zł. Jest to opłata jednorazowa, obowiązująca bez względu na to, czy klub startuje w lidze czy jedynie w rozgrywkach indywidualnych. Liczba drużyn zgłaszanych do rozgrywek ligowych nie ma wpływu na wysokość składki członkowskiej.

Wpłat należy dokonywać na konto POZTS w Rzeszowie:
Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów
Numer konta bankowego:
45 1680 1105 0000 3000 1074 2325 (Plus Bank S.A.)


Do pobrania: lista drużyn uprawnionych do gry w rozgrywkach ligowych

Do pobrania: zestaw dokumentów dla III ligi | zestaw dokumentów dla IV ligi | zestaw dokumentów dla V ligi

Powyższe dokumenty, po wypełnieniu, należy przesłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej (dokument Word) na adres e-mail: zgloszenia@pozts.pl

 

Termin zgłoszeń drużyn do rozgrywek upływa z dniem:

- III liga - termin upływa z dniem 25 sierpnia 2017 roku,

- IV liga rzeszowska oraz krośnieńska - 31 sierpnia 2017 roku,

- V liga rzeszowska oraz krośnieńska - 10 września 2017 roku.Lista drużyn zgłoszonych do startu w III, IV i V lidzeAktualności