Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Uchwała Prezydium Zarządu w sprawie: zakończenia rozgrywek ligowych.

Działając na podstawie § 31 Statutu Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Prezydium Zarządu podejmuje uchwałę następującej treści:

§1 

Prezydium Zarządu POZTS podejmuje uchwałę o zakończeniu w dniu 12 maja 2020 r. rozgrywek ligowych: II ligi Mężczyzn, III ligi, IV lig rzeszowskiej i krośnieńskiej, V lig rzeszowskich (A i B), oraz krośnieńskich (W i Z). 

§2

Klasyfikacja końcowa wszystkich wymienionych rozgrywek w §1 zostaje ustalona na podstawie aktualnych tabel. Z uwagi na różną ilość rozegranych meczów przez poszczególne drużyny parametrem decydującym o kolejności jest ratio, czyli stosunek zdobytych punktów do ilości rozegranych meczów. W przypadku równej wartości parametru ratio o pozycji w tabeli decyduje bezpośredni pojedynek.  

§3 

Spadki i awanse w sezonie 2019/2020:

- Zgodnie z uchwałą Zarządu PZTS z dnia 31.03.2020 r. bezpośredni awans do 1 Ligi uzyskuje drużyna która zajmie 1 miejsce w II lidze.

- Z II ligi spada drużyna która w dniu zakończenia rozgrywek zajmie 12 miejsce.

- Baraż wicemistrzów III lig z 11 drużyną II ligi o którym mowa w punkcie 4.4 Regulaminu Rozgrywek - nie będzie rozgrywany.

- Do II ligi awans uzyskują Mistrz III ligi podkarpackiej oraz Mistrz III ligi małopolskiej.

- Do III ligi awans uzyskują 1 i 2 drużyna IV lig rzeszowskiej i krośnieńskiej. W związku z czym w sezonie 2020/2021 w III lidze udział weźmie 14 drużyn.

- Do IV lig spada odpowiednia ilość drużyn.

- Awans do IV lig rzeszowskiej i krośnieńskiej uzyskują odpowiednio Mistrzowie i Wicemistrzowie V lig A i B oraz V lig W i Z. W związku z czym w sezonie 2020/2021 w IV lidze rzeszowskiej i krośnieńskiej udział weźmie 14 drużyn.

- Do V lig spada odpowiednia ilość drużyn.

§4

Spadki i awanse w sezonie 2020/2021:

- Po sezonie 2020/2021 z III oraz IV lig spada odpowiednia ilość drużyn tak aby w kolejnym sezonie libcza uczestników wyniosła 12.


§5

 Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Aktualności