Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Otwarty Turniej o Puchar Radnych Gminy Radymno (Sośnica, 1 lutego 2020 r.)

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w imieniu organizatorów zaprasza na Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar radnych gminy Radymno.
LKS Strazak Sosnica zaprasza na Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar radnych gminy Radymno.

Turniej odbędzie  się  dnia  01.02.2020 r.  o godz. 10.00  w  Sosnicy  (Szkoła Podstawowa), bez podziału  na  kategorie.

Zgłoszenia  do turnieju  będą  przyjmowane  telefonicznie (660301590) lub  w dniu  zawodów  do  godz. 9.30.

System  rozgrywek  uzależniony  od  ilości  zawodników , turniej  zostanie   rozegrany na  5 stołach.

Wpisowe  10 zł.

Nagrody;

1-3   Puchary

1-4   Dyplomy

Obowiązuje  strój   sportowy

Ubezpieczenie  zawodników  we  własnym   zakresie.

Ostateczna  interpretacja  regulaminu  należy  do  organizatorów.Aktualności