Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Mistrzostwa Miasta Przemyśla - VII Memoriał Mieczysława Bodnara (Przemyśl, 11 listopada 2019 r.)

K  O  M  U  N  I  K  A  T

Mistrzostwa Miasta Przemyśla - VII Memoriał Mieczysława Bodnara
w tenisie stołowym
pod Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla
 • Termin:  11.11.2019 r. (poniedziałek).
 • Miejsce:  Hala sportowa – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

                                                     Przemyśl ul. Dworskiego 98.

 • Organizator:  MLKS NURT, Urząd Miejski – Wydział Sportu.
 • Cel:            - Uczczenie 101 Rocznicy Święta Niepodległości Polski.

                   - Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

                   - Wyłonienie najlepszych zawodników(czek) M. Przemyśla na rok 2019.

 • Uczestnictwo:  Prawo startu mają zawodnicy zarówno zrzeszeni i nie zrzeszeni w klubach PZTS.                                                                                                                                                                                                                                           
 • Zawody rozgrywane będą systemem do dwóch przegranych lub pucharowym w zależności od ilości uczestników w danej kategorii.
 • Kategorie wiekowe:

-  Skrzatki - Skrzaty                                     

-  Żaczki - Żacy                                                        

-  Młodziczki - Młodzicy                  

-  Kadetki - Kadeci                                      

-  Juniorki - Juniorzy                                                                                                         

-  Seniorki - Seniorzy (open)

 • Nagrody: Zajmujący miejsca I-IV otrzymają medale i dyplomy.       
 • Program zawodów:              - godz.: 8.30-9.30  – zgłoszenie i potwierdzenie do zawodów

                                               - godz.:10.00 – otwarcie zawodów

                                               - godz.:10.10 – rozpoczęcie gier

 • Sprawy organizacyjne:  Zgłoszenia zawodników/czek uwzględniając kategorię prosimy kierować na e-mail: mlksnurt@poczta.onet.pl  do 8 listopada 2018 r. (piątek do godz.20.00) lub sms na nr. tel. 691 602 460.
 • Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł. od uczestnika.
 • Sprawy porządkowe:

Do weryfikacji należy przedłożyć legitymację szkolną lub dowód osobisty.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność powyżej 18-tu lat, natomiast młodsi za zgodą rodziców lub opiekuna obecnego w czasie zawodów.

Uczestnicy zawodów muszą posiadać odpowiedni strój i sprzęt sportowy (obowiązkowo zmienione obuwie sportowe).

           Organizator nie ubezpiecza zawodników – zawodniczek i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, oraz rzeczy pozostawione w szatniach, na sali sportowej i inne wynikające z odpowiedzialności cywilnej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu zawodów.

Aktualności