Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Komunikat Wydziału Gier i Dyscypliny POZTS.

WGiD POZTS przypomina, że zgodnie z Regulamin POZTS i PZTS na sezon 2018/2019 - warunkiem uczestnictwa zawodnika, który nie ukończył 23 roku życia w zawodach wszystkich szczebli (rozgrywek ligowych i indywidualnych) jest posiadanie aktualnych badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarza sportowego.

Zawodnicy powinni posiadać przy sobie również dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić tożsamość. Brak takiego dokumentu może stanowić podstawę do niedopuszczani zawodnika do gry.

Ponadto WGID przypomina że przełożenie meczu może nastąpić tylko za zgodą obu drużyn i za aprobatą Wydziału Gier i Dyscypliny. Obowiązek powiadomienia organu prowadzącego spoczywa na gospodarzu meczu ligowego pod groźbą walkowera dla drużyny gości.

Niepowiadomienie drogą elektroniczną o wyniku meczu poprzez Panel Ligowy - przez gospodarza spotkania w ciągu 7 dni od jego rozegrania pociąga za sobą walkower na rzecz drużyny gości.

Wydział Gier i Dyscypliny POZTSAktualności