Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Informacje w sprawie kadencji Zarządu POZTS.

Uprzejme informujemy, iż na mocy art. 15 zzzc ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedłużeniu uległa kadencja wszystkich władz polskich związków sportowych (w tym wojewódzkich związków sportowych) do dnia 30 września 2021 r.
Aktualności

Wspierają nas
Gmina Ustrzyki Dolne
Powiat Bieszczadzki
Rzeszowska Akademia Fotografii
Województwo Podkarpackie