Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Informacje w sprawie kadencji Zarządu POZTS.

Uprzejme informujemy, iż na mocy art. 15 zzzc ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedłużeniu uległa kadencja wszystkich władz polskich związków sportowych (w tym wojewódzkich związków sportowych) do dnia 30 września 2021 r.
Aktualności