Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

EGZAMIN DLA SĘDZIÓW W SEZONIE 2017/2018

Kolegium Sędziów Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego zaprasza do zgłaszania się wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria, którzy chcą zdawać egzamin na Sędziego Licencjonowanego PZTS. Zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: zgloszenia@pozts.pl do dnia 3 lipca 2017 r.

Lista sędziów zakwalifikowanych do egzaminu na sędziego zostanie opublikowana w dniu 6 lipca 2017 roku na stronie internetowej www.pzts.pl

 

-  kryteria zakwalifikowania sędziów do egzaminu:

- sędziowie posiadający licencję okresową sędziego w sezonie 2015/2016 lub w sezonach wcześniejszych,  

- aktywni sędziowie okręgowi posiadający co najmniej roczny staż sędziowski - zgłoszeni do egzaminu przez wojewódzkie związki tenisa stołowego.

 

Licencja Sędziowska PZTS uprawnia do prowadzenia spotkań Superligi Tenisa Stołowego, Ekstraklasy kobiet oraz I ligi kobiet i mężczyzn .

     

Terminy i planowane miejsca egzaminów:

- pierwszy termin: 9 lipca 2017 roku godz. 12:00 – Bydgoszcz, Warszawa, Wrocław.

- drugi termin: 29 lipca 2017 roku godz. 12:00 – Rzeszów (sędziowie zdający egzamin po raz pierwszy oraz sędziowie, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie.

- trzeci termin: 20 sierpnia 2017 roku godz. 12:00 – Warszawa (sędziowie zdający egzamin po raz pierwszy oraz sędziowie, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym lub drugim terminie)

 
Materiały do pobrania

1.  UCHWAŁA PREZYDIUM ZARZĄDU PZTS  w sprawie organizacji egzaminów.

2. Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu – punkt nr 6  - ustalenie dodatkowego terminu w Rzeszowie. 

Aktualności