Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

3. Grand Prix Podkarpacia Weteranów (Mielec, 22 marca 2015 r.)

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w 3. Grand Prix Podkarpacia Weteranów w tenisie stołowym. Zawody mają formę otwartą, a warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze dokonanie zgłoszenia do turnieju.
Patronat nad 3. Grand Prix Podkarpacia Weteranów w tenisie stołowym objął Pan Daniel Kozdęba - Prezydent Miasta Mielca.

Zawody rozegrane zostaną w dniu 22 marca 2015 roku, a miejscem zmagań będą obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu, przy ul. Solskiego 1.

W odpowiedzi na wnioski wpływające ze strony zainteresowanych zawodników, Wydział Gier i Dyscypliny POZTS w Rzeszowie podjął decyzję o rozegraniu w ramach 3. Grand Prix Podkarpacia Weteranów turnieju w dodatkowej kategorii - Weteranów Amatorów (przeznaczonej dla zawodników, którzy w bieżącym bądź poprzednim sezonie nie występowali w rozgrywkach 3. ligi lub wyższej w tenisie stołowym).


Ponadto, podobnie jak w sezonie 2013/2014, rozegrane zostaną turnieje w poszczególnych kategoriach wiekowych mężczyzn (40 - 49 lat, 50 - 59 lat, 60 - 69 lat oraz 70 lat i starsi), a także wspólna kategoria kobiet.

Turniej zostanie przeprowadzony w pełni elektronicznie, przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego. W niedzielę w tym miejscu opublikowane zostaną tabele obowiązujące podczas turnieju. W trakcie zawodów tabele te będą aktualizowane na bieżąco i dostępne za pośrednictwem tej samej strony internetowej.

UWAGA! Początek rozgrywania turnieju w kategorii 70 lat i powyżej - o godz. 11:00. Pozostałe kategorie - zgodnie z komunikatem organizacyjnym.

Materiały do pobrania

1. 3. Grand Prix Podkarpacia Weteranów - komunikat organizacyjny
2. 3. Grand Prix Podkarpacia Weteranów - lista uczestników
3. 3. Grand Prix Podkarpacia Weteranów - gra pojedyncza mężczyzn (70 lat i starsi)
4. 3. Grand Prix Podkarpacia Weteranów - gra pojedyncza mężczyzn (60 - 69 lat)
5. 3. Grand Prix Podkarpacia Weteranów - gra pojedyncza mężczyzn (50 - 59 lat)
6. 3. Grand Prix Podkarpacia Weteranów - gra pojedyncza mężczyzn (40 - 49 lat)
7. 3. Grand Prix Podkarpacia Weteranów - gra pojedyncza amatorów (40 lat i starsi)

Plakat

Aktualności