Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów (Rzeszów, 4 stycznia 2015 r.)

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w 3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów w tenisie stołowym. Zawody mają formę otwartą, a warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze dokonanie zgłoszenia do turnieju.
Zawody rozegrane zostaną w dniu 4 stycznia 2015 roku, a miejscem zmagań będą obiekty Centrum Dydaktyczno-Sportowego Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie, przy ul. Poznańskiej 2a.

Termin zgłoszeń do turnieju upływa z dniem 2 stycznia 2015 roku - godz. 23:59.


Turniej zostanie przeprowadzony w pełni elektronicznie, przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego. W sobotę w tym miejscu opublikowane zostaną tabele obowiązujące podczas turnieju. W trakcie zawodów tabele te będą aktualizowane na bieżąco i dostępne za pośrednictwem tej samej strony internetowej.

Biuro POZTS jednocześnie przypomina, że 3. Grand Prix Polski Seniorów rozegrane zostanie w dniach 23 - 25 stycznia 2015 roku w Jarosławiu. Szczegóły na ten temat zostaną przekazane w oddzielnym komunikacie.

Materiały do pobrania

1. 3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów - komunikat organizacyjny
2. 3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów - karta zgłoszeniowa
3. 3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów - lista uczestników
4. 3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów - gra pojedyncza kobiet
5. 3. Grand Prix Podkarpacia Seniorów - gra pojedyncza mężczyzn
6. Wojewódzkie rankingi Seniorów po 2. Grand Prix Podkarpacia

Plakat

Aktualności